STARTUP ZONE

New Generation Startup Zone

STARTUP ZONE

Si shkollë për Arsim dhe Formim Profesional New Generation ka në prioritetet e saj jo vetëm përgatitjen cilësore në shkollë, por edhe punësimin e sigurt të studentëve (profesionistëve të ardhshëm). Për këtë arsye, përveç investimeve në infrastrukturën e shkollës (auditore, laboratore etj), cilësisë të Stafit Akademik, Qendra Multifunksionale New Generation ka vënë në funksionim prej vitesh edhe Zyrën për Informim/Punësim/Karrierë/Trajnim gjatë gjithë jetës.
Kjo ka dhënë rezultate të dukshme dhe aktualisht 100 % e atyre që përfundojnë shkollën kanë arritur të punësohen nëpër sallone të ndryshme.
Një nga nismat më të reja për të cilën Arsim dhe Formim Profesional New Generation është duke investuar, ka të bëjë me krijimin e një qendre New Generation Startup Zone!

Qëllimi i kësaj Zone, aftësimi nëpërmjet vetëpunësimit të menjëhershëm.
New Generation Startup Zone, përfaqëson një nga modelet e suksesshme europiane të nxitjes së biznesve start up të profesionistëve të rinj të talentuar, që edhe pasi kanë marrë në shkollë përvojë teorike dhe praktikë, nuk janë në gjendje të hapin sallone individuale, pasi ju mungojnë në rradhë të parë financimet e nevojshme për infrastrukturën e nevojshme (ambjentet e punës, paisjet dhe materialet e nevojshme) si dhe aftesitë e të bërit biznes.

Objektivi: Me këtë investim, New Generation ndihmon që për një numër prej 20-25 studentë që maturohen në Startup Zone të:

  1. Stimulojnë sipërmarrjet private në Shqipëri
  2. Të rrisë shanset e suksesit të tyre në momentet kur dalin në tregun e punës
  3. Duke qenë se në përfundim të periudhës 1-2 vjeçare, dalin në tregun e punës më të "pjekur", më të përgatitur, me një klientelë e cila do ti japë garancinë ekonomike, me një buxhet dhe vizion më të qartë, ulen rrisqet për kredi të këqija. Nëpërmjet kësaj eksperience janë më të përgatitur për të bërë një plan biznes më real nëse duan të marrin kredi më të vogla duke qenë se tashmë kanë një histori biznesi.
  4. Ndikon në uljen e interesit për të ikur nga Shqipëria.

Shërbimet që do të ofrohen në New Generation Startup Zone: New Generation Startup Zone është një "sallon i madh" rreth 220 m2, i strukturuar dhe i përshtatur për të gjitha shërbimet: Parukeri, Estetikë, Fizioterapi Estetike, Nail Art, Make up Artist, Barber. Vendndodhja është në një pozicion shumë të përshtatshëm, në katin e dytë të një godine cilësore në qendër të Tiranës, në Rrugën e Dibrës, më pak se 1000 m larg Sheshit Skënderbej. Në këto ambjente u jepet mundësia 20-25 studentëve (studentë të cilët kanë mbaruar me sukses shkollën) që duan të hapin sallonet e tyre për shërbimet e mësipërme. Janë siguruar për Start-up shërbime të përbashkëta menaxhimi, internet, pastrim, ambjente sanitare të nevojshme dhe mbi të gjitha prezenca e pedagogëve të cilët herë pas here do të kujdesen për mbarëvajtjen e secilit individ!
Janë siguruar stenda me furnizime të paisjeve të punës dhe materiale konsumi me çmime të favorshme nga kompanitë më të njohura në këtë fushë. Sigurimi i kushteve të përshtatshme të punës për trainimin e mëtejshëm Pavarësisht cilësisë që ky grup studentësh ka në perfundim të studimeve, për të marrë një iniciativë të tillë i duhen kompetenca dhe siguri më e madhe që do të ishte mirë të zhvilloheshin në një periudhë maturimi 1-1.5 vjet, në një sallon apo vend praktike ku të kishin vëmendjen dhe kujdesin e specialistëve.
Për start-up është siguruar asistencë e kualifikuar profesionale në fazën e parë të punës, me profesorë të shkollës dhe profesionistë të tjerë të fushës së estetikës të huaj dhe vendas. Në start-up Zonë është siguruar gjithashtu asistencë për trajnim në fushën e biznesit (mbajtja e llogarive, plan biznesi, marketing etj).

Marrëdhëniet e studentëve me New Generation Startup Zone New Generation Startup Zone ju mundëson 20-25 studentëve të cilët mbarojnë studimet dhe kanë objektiv të hapin sallonet e tyre (bizneset e tyre) me kontratë individuale për postet e punës me kushte preferenciale të tarifave mujore për periudhën e parë prej 1-1.5 vite.
Çdo student që fillon punën si punonjës i start-up ofron shërbime në klientë në mënyre të pavarur dhe siguron të ardhurat, me të cilat përballon shpenzimet për postin e punës.
Çdo person paguan vetë sigurimet personale dhe detyrimet përkatëse të tatimeve, sipas legjislacionit në fuqi.

Search