Kurset

Qendra Multifunksionale New Generation gjithashtu ofron shërbime në kurset 3-6-9 mujore

New Generation operon tashmë prej 14 vjetesh në treg në ofrimin e Arsimit dhe Formimit Profesional!

Përveç interesit të madh të të rinjve në programet dy vjeçare të Arsimit Profesional, vihet re ndjeshëm edhe orientimi drejt specializimeve 3, 6, dhe 9 mujore të Formimit Profesional në:

 • PARUKERI
 • ESTETIKË
 • MASAZHERI
 • MAKE UP ARTIST
 • NAIL ARTIST
 • BERBER
 • PERMANENT MAKEUP (MICROPIGMENTATION / POWDER LIPS, BROWS, EYELINER)
 • MICROBLADING, NANOBLADING
 • LASH AND BROW LIFTING LV
 • LASH EXTENSION (CLASSIC, VOLUME)

Kjo për shkak të komoditetit që ofrojnë këto specializime në:

 • përvetësimin e atij segmenti të profesionit për të cilin tregohet interes;
 • programe specifike azhornimi/thellimi në teknika të caktuara për të gjithë ata që tashmë i ushtrojnë këto profesione, në funksion të rritjes së shërbimeve dhe cilësisë në bizneset e tyre;
 • fleksibilitet në krijimin e grupeve/kurseve të reja gjatë gjithe vitit kalendarik;
 • një mundësi shumë e mirë për të gjithë të interesuarit që emigrojnë jashtë Shqipërisë, për tu profilizuar brenda një kohe relativisht të shkurtër në një profesion të caktuar;
 • mbështetja e njohurive të mara me një Çertifikatë.
Parukeri

PARUKERI

Në varësi të kohëzgjatjes së kursit, praktikohen metodat bazë dhe të avancuara të krehjes, prerjes, ngjyrimit dhe stilimit të flokëve. Praktika ushtrohet nëpërmjet manikinave me flokë natyrale të cilat i mundëson shkolla për të realizuar proçesin mësimor; nëpërmjet praktikës me “klientë” dhe gjithashtu në aktivitetet jashtëshkollore si Televizione, Teatro, Sfilata etj.

Më shumë
Makeup

MAKEUP

Në këtë kurs trajtohen teknika si: Make-up për ditën dhe mbrëmjen; Make-up televiziv;  Kinematografik; Fashion etj, teknika të cilat bëjnë të mundur që kursantit përveç praktikës intensive në ambientet e shkollës, ti jepet një mundësi e artë e ushtrimit të tyre në aktivitetet e shumta jashtëshkollore si Televizione, Teatro, Sfilata etj.

Më shumë
Berber Modern

BERBER MODERN

Si çdo gjë tjetër që ecën drejt modës, edhe performanca e meshkujve ka evoluar me kalimin e viteve. Ne, si New Generation i japim mundësi brezit të ri të informohet dhe trajnohet me stilet dhe tendencat e kohës.

Më shumë
Micropigmentation

Micropigmentation

.

Më shumë
PMU lips

PMU lips

Më shumë
Lash extension

Lash extension

Më shumë
Estetike

ESTETIKË

Në varësi të kohëzgjatjes së kursit, mësohen dhe praktikohen të gjitha shërbimet dhe trajtimet estetike të fytyrës dhe trupit. Pas marjes së informacioneve të nevojshme teoriko-praktike, kursantët janë të prirur ti përvetësojnë më së miri të gjitha teknikat e shpjeguara me profesionalizëm nga pedagogu përkatës.

Më shumë
This image for Image Layouts addon

NAIL ART

Në këtë kurs përveçse informacioneve mbi anatominë, shëndetin dhe përbërjen e thoit, përvetësohen dhe teknikat e mirëmbajtjes, ndërtimit të tyre me produktet Gelish, Gel, Akrilik dhe teknikat e dizajnit.

Më shumë
Microblading

Microblading

Më shumë
PMU eyeliner

PMU eyeliner

Më shumë
Lash lifting

Lash lifting

Më shumë

Search