FantaStil, Zgjo Talentin!


Formulari i më poshtëm kërkon të dhënat Tuaja, në mënyrë që të lehtësojë ndarjen e grupeve pjesëmarrëse, sipas programeve të studimit.
Të dhënat e mëposhtme ruhen në mbështetje të Ligjit të ruajtjes të të dhënave personale.


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Profilet e nevojshme që ju mundesojnë konkurimin!
Shënim: Duke parë nevojat e tregut për profesionistë të kompletuar, këtë vit konkurimi do të përfshijë
domosdoshmërisht të treja profilet. Vlersimi do të bëhet nga pikët totale të mbledhura në secilin prej profileve.
  • Parukeri
  • Nail art
  • Make up
Invalid Input

Search