Tel: (+355) 4 24 21 840 - Cel: (+355) 692037056 - E-mail: secretarynewgen@gmail.com

Programet e Studimit

Diplomë 2 vjeçare në Fizioterapi Estetike

Programin e studimit 2 vjeçar në “Fizioterapi Estetike”, që ka filluar aktivitetin akademik në vitin 2016-2017. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit Ky program studimi ka si objektiv formimin teorik dhe profesional të thelluar të studentëve në fushën e fizioterapisë estetike. Ky program synon që pas dy vitesh studimi, studenti të jetë plotësisht i aftë profesionalisht, si teorikisht ashtu edhe praktikisht, për të punuar ne qendrat e masazherisë estetiko-kuruese, SPA, qendrat sportive dhe palestrat si një profesionist i vërtetë dhe i kualifikuar në shkallën më të lartë për këtë drejtim. Objektiv tjetër i këtij programi është pajisja e studentëve me njohuri për metodat më të fundit europiane dhe botërore në fushën e përmendur.

Back to Top