Tel: (+355) 4 24 21 840 - Cel: (+355) 692037056 - E-mail: secretarynewgen@gmail.com

Informacion


Aplikoni Online

Pёr t’u bёrё pjesё e Qendrës Multifunksionale “New Generation”, si student/kursant ose si staf akademik, duhet tё aplikoni nёpёrmjet dosjes e cila duhet tё pёrmbajё:

Aplikime për student në Programet e Studimit: Masazheri Estetiko – Kuruese, Estetikë e Avancuar & Parukeri e Avancuar

Aplikimet pёr tё qenё student nё Qendrën Multifunksionale “New Generation” nisin nё muajin qershor. Studimet janё me kohё tё plotё dhe nё gjuhёn shqipe. Pranimi i studentёve bёhet nёpёrmjet aplikimit me dosje. Kandidatёt qё aplikojnё duhet tё jenё tё pajisur me dokument zyrtar qё vёrteton pёrfundimin e shkollёs sё mesme nё Shqipёri, ose shkollat e mesme jashtё vendit.

Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё:

1. Diplomën origjinale të shkollës së mesme tё cikluar nё Drejtorinё Arsimore tё rrethit pёrkatёs
2. Fotokopje e kartёs sё identitetit / pasaportёs
3. Dy fotografi
4. Fotokopje e dёshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla
5. Plotёsimi i formularit qё shpёrndan Kolegji
6. Libreza shëndetsore

Aplikime për kurs 3, 6, 9 & 18 mujor

Kurset janё me kohё tё plotё dhe nё gjuhёn shqipe. Pranimi i kursantëve bёhet nёpёrmjet aplikimit me dosje. Kandidatёt qё aplikojnё duhet tё jenё tё pajisur me dokument zyrtar qё vёrteton pёrfundimin e shkollёs nё Shqipёri, ose shkollat jashtё vendit.

Dosja e aplikimit duhet tё pёrmbajё:

1. Diplomën apo Dëftesën origjinale të shkollës së kryer
2. Fotokopje e kartёs sё identitetit / pasaportёs
3. Dy fotografi
4. Fotokopje e dёshmive tё kualifikimit nёse aplikanti ka tё tilla
5. Plotёsimi i formularit qё shpёrndan Kolegji
6. Libreza shëndetsore

Aplikime pёr staf akademik

Pedagogёt qё kёrkojnё tё bёhen pjesё e stafit tё Kolegjit Profesional New Generation zgjidhen me bazё të dosjes dhe eksperiencës. Tё interesuarit mund tё aplikojnё duke plotёsuar dosjen personale e cila duhet tё pёrmbajё:

1. Diplomё/at universitare
2. Dokumentacionin qё vёrteton kualifikimin pasuniversitar
3. Dokumentacionin qё vёrteton titujt ose gradat shkencore (nёse aplikanti ka)
4. Pёrmbledhje e aktivitetit shkencor dhe pedagogjik e profesional
5. Pёrmbledhje e botimeve
6. CV personale

Email: secretarynewgen@gmail.com

Shёnim: Pedagogu ёshtё ligjёruesi kryesor i njё lёnde, sipas formimt tё tij akademik, duke iu bashkangjiten kështu departamentit pёrkatёs, nё angazhime tё plota ose tё pjesshme, tё cilat pёrfshijnё pёrveç mёsimdhёnies edhe impenjime tё tjera qё kanё lidhje direkte me punёn e pedagogut si: me ndjekjen e aktiviteteve të studentëve, si sfilata, panaire, pergatitja e literaturёs, kongrese apo konferenca.

Aplikoni TANI!

Back to Top