Tel: (+355) 4 24 21 840 - Cel: (+355) 692037056 - E-mail: secretarynewgen@gmail.com

Informacion


Qendra Multifunksionale “New Generation”, gjatë funksionimit të saj si Kolegj Profesional, u akreditua me vendim te Keshillit te Akreditimit Nr. 509 , date 18.07.2013.

Në përputhje me Ligjin për Arsimin Profesional dhe me plotësimin e akteve të tij ligjore, Qendra Multifunksionale “NewGeneration” do vijojë proçesin për akreditim edhe me statusin e ri.

Back to Top