Tel: (+355) 4 24 21 840 - Cel: (+355) 692037056 - E-mail: secretarynewgen@gmail.com

Informacione

Parukeri

Kurs / Shkollë e Formimit Profesional
Programi
Permanent klasik
Stilime bazë
Krehje bazë
Prerje bazë
Teknika boje
Teknika të mashës
Kolorimetri
20 KREDITE (ECTS)
300 ORË NË AUDITOR
Programi
Permanent klasik & direcional
Stilime bazë dhe mbrëmjeje
Krehje të avancuara
Prerje
Aplikim boje dhe teknikë fijesh
Masha, teknika të ndryshme
Kolorimetri
40 KREDITE (ECTS)
600 ORË NË AUDITOR
Programi
Teknika të zgjeruara permanenti
Oblungo (valëzime)
Stilime të avancuara
Krehje bazë dhe të avancuara
Prerje modern, bashkëkohore
Teknikë boje e avancuar
Teknika fijesh të avancuara
Masha, shumllojshmëri teknikash
Kolorimetri
60 KREDITE (ECTS)
900 ORË NË AUDITOR
Programi
Mjekësi
Biokimi
Etikë profesionale
Kontabilitet
Make-up
Teknika të ndërtimit të thonjve
Permanent
Stilime
Prerje
Krehje
Teknika boje
Kolorimetri
Extension
Seminar mbi koleksionet e fundit
120 KREDITE (ECTS)
1800 ORË NË AUDITOR

Back to Top