Tel: (+355) 4 24 21 840 - Cel: (+355) 692037056 - E-mail: [email protected]

Informacione

Parukeri

Kurs / Shkollë e Formimit Profesional
Periudha e Zhvillimit Programi
Vjeshtë: 1 tetor - 31 dhjetor Permanent klasik
Pranverë 03 janar - 31 mars Stilime bazë
Verë: 01 prill - 30 qershor Krehje bazë
Prerje bazë
Teknika boje
Teknika të mashës
Kolorimetri
20 KREDITE (ECTS)
300 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
01 tetor - 31 mars Permanent klasik & direcional
01 prill - 31 tetor Stilime bazë dhe mbrëmjeje
Krehje të avancuara
Prerje
Aplikim boje dhe teknikë fijesh
Masha, teknika të ndryshme
Kolorimetri
40 KREDITE (ECTS)
600 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
1 tetor – 30 Qershor Teknika të zgjeruara permanenti
Oblungo (valëzime)
Stilime të avancuara
Krehje bazë dhe të avancuara
Prerje modern, bashkëkohore
Teknikë boje e avancuar
Teknika fijesh të avancuara
Masha, shumllojshmëri teknikash
Kolorimetri
60 KREDITE (ECTS)
900 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
Tetor - Qershor Mjekësi
Biokimi
Etikë profesionale
Kontabilitet
Make-up
Teknika të ndërtimit të thonjve
Permanent
Stilime
Prerje
Krehje
Teknika boje
Kolorimetri
Extension
Seminar mbi koleksionet e fundit
120 KREDITE (ECTS)
1800 ORË NË AUDITOR

Back to Top