Informacione

Estetike

Kurs / Shkollë e Formimit Profesional
Periudha e Zhvillimit Programi
Vjeshtë: 1 tetor - 31 dhjetor Leksione mbi njohjen e lëkurës dhe problematikat e saj
Pranverë 03 janar - 31 mars Trajtimi bazë i fytyrës
Verë: 01 prill - 30 qershor Depilim total trupi
20 KREDITE (ECTS)
300 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
01 tetor - 31 mars Leksione mbi njohjen e lëkurës dhe problematikat e saj
01 prill - 31 tetor Trajtimi bazë i fytyrës
Trajtime specifike të fytyrës
Depilim total trupi
Manikyr - Pedikyr
Trajtime trupi
40 KREDITE (ECTS)
600 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
1 tetor – 30 Qershor Leksione mbi njohjen e lëkurës dhe problematikat e saj
Trajtimi bazë i fytyrës
Trajtime specifike të fytyrës, maska të ndryshme
Depilim total trupi
Manikyr - Pedikyr
Trajtime trupi të thelluara
60 KREDITE (ECTS)
900 ORË NË AUDITOR
Periudha e Zhvillimit Programi
Tetor - Qershor Mjekësi- Anatomi
Dietologji
Kimi Kozmetike
Etikë profesionale
Kontabilitet
Make-up
Teknika të ndërtimit të thonjve
Leksione mbi njohjen e lëkurës dhe problematikat e saj
Trajtimi bazë i fytyrës
Trajtime specifike të fytyrës, maska të ndryshme
Depilim total trupi
Manikyr - Pedikyr
Trajtime trupi të thelluara
120 KREDITE (ECTS)
1800 ORË NË AUDITOR

Back to Top